Elmia, Jönköping.

Torsdag 27 oktober kl. 10-12. Pass 1.

Affärsmässighet och ekonomi.
- Framgångsfaktorer för hästföretagare

Stina Bjursell, Auktoriserad redovisningskonsult och ekonomisk rådgivare.

Avtal och tvister.
- Att avtala om häst – hur du skyddar dig mot dolda fel och reklamationer

- Avtal mellan hästföretagare – vad gäller?

- Avtal mellan hästföretagare och konsument – vad gäller?

- Fel i häst, dolda fel, garanti, veterinärbesiktningar m.m.

George Jansizian, en av Sveriges ledande hästjurister.

Torsdag 27 oktober kl. 14-16. Pass 2.

Hur du vänder motgång till framgång.
- Verksamhetsutveckling i hästföretag

Sandra Ruuda, Verksamhetsutvecklare och mottagare av Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld för sitt ledarskap.

Affärsmässighet och ekonomi
-Framgångsfaktorer för hästföretagare

Stina Bjursell, Auktoriserad redovisningskonsult och ekonomisk rådgivare.

Avtal och tvister
- Att avtala om häst – hur du skyddar dig mot dolda fel och reklamationer

- Avtal mellan hästföretagare – vad gäller?

- Avtal mellan hästföretagare och konsument – vad gäller?

- Fel i häst, dolda fel, garanti, veterinärbesiktningar m.m. 

George Jansizian, en av Sveriges ledande hästjurister.