- Vi vet att det finns ett stort intresse att lära sig mer och utveckla sitt hästföretagande. Men det är ofta svårt att få ihop tiden för fysiska träffar med den dagliga hästverksamheten. Den här utbildningen gör det möjligt att få ny kunskap där det passar företagaren, säger Erica Lindberg, LRF Häst.

Utbildningen är helt digital och kan genomföras i ett svep eller uppdelad över längre tid. Den består av sju olika delmoment och innehåller bland annat material för att lära sig formulera affärsidéer, grunderna i företagsekonomi, riskhantering med mera. Parallellt uppmanas företagaren att arbeta med en egen affärsplan utifrån den mall som erhålls i utbildningen.

Hästföretagarcentrum är ett samarbete mellan LRF Häst, LRF Konsult, HNS och hästnäringens riksanläggningar (Flyinge, Strömsholm och Wången) och tillsammans har de alla bidragit till att ta fram utbildningen.

HÄR kan du läsa mer, prova en del gratis och köpa hela utbildningen. 

LÄR MER om Hästföretagarcentrum.