Efter att ha lämnat ett förslag på remiss under sommaren 2017, planeras nu för en ny remissrunda. Erika Brendov, djurskyddsexpert på LRF har tillsammans med representanter för övriga hästorganisationer deltagit i den arbetsgrupp som Jordbruksverket samordnade, och har även aktivt medverkat i framtagandet av det från HNS samordnade remissyttrandet. Näringen har varit starkt kritiska till förslaget om nya hästföreskrifter men nu tar man alltså omtag och det blir en ny remiss meddelar Jordbruksverket.

- Att gå ut med en ny remiss är väldigt ovanligt. Det är positivt att Jordbruksverket varit lyhörda för våra synpunkter. Det visar också att vårt påverkansarbete har givit resultat, säger Erika Brendov. 

LAND LANTBRUK: Jordbruksverket ändrar sig

Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst, kommenterar detta som en framgång för näringen.

- Vi är ju inte i mål än men det här visar att Jordbruksverket lyssnar på oss i våra inspel, och det är väldigt viktigt att vi kan ha den här dialogen. Det visar att vi skapar styrka genom att samarbeta – ett gemensamt remissyttrande från näringen har varit framgångsrikt, konstaterar Lotta.

LÄS MER:  Hästföreskrifter höll inte - Jordbruksverket går igenom allt igen