- Hästföretagande i dag har många stora utmaningar och blir tyvärr ofta särbehandlat på ett orimligt sätt, beskriver Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst. Vi vill tillsammans hjälpa till att hitta lösningar genom att samla politiker, experter och företagare till gemensam och förhoppningsvis konstruktiv dialog om hur frågorna kan tas vidare.

Deltagande riksdagsledamöter är Bengt Eliasson (L), Monica Haider (S), Cecilia Widegren (M) och Kristina Yngwe (C). Dagen inleds med inspiration från hästföretagare och faktaspäckade pass med LRF Konsults experter på områdena Konsumentköplag, Skattelagstiftning och Bygglov/Strandskydd. Avslutningsvis samlas alla i en gemensam diskussion under ledning av Per Skoglund, travprofil känd från både morgon-TV, V75 och vinnarcirkeln.

- Boka in den 24 augusti kl. 10 i kalendern, säger Stefan Johanson, vd Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Dagen blir ett utmärkt tillfälle att fråga experterna om hästföretagande och vid ett och samma tillfälle få möjlighet att diskutera villkor och förutsättningar med ansvariga politiker.

Politiker- och hästföretagardagen arrangeras på Gothia Towers med HNS, LRF Häst, Västra Götalandsregionen och Svenska Mässan som initiativtagare. Dagen är en del i projektet ”Utvecklat hästföretagande för nya jobb” som finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Politiker- och hästföretagardag:

Tid och plats: Torsdag 24 augusti 2017 kl. 10.00 - 13.00, Gothia Towers/Svenska Mässan

Länk till program

Anmälan

Journalister är varmt välkomna till denna dag. Ta gärna kontakt med Erica Lindberg, chef LRF Häst, för ytterligare information.