Lennart Gustavsson

Vem är du?

Jag heter Lennart Gustavsson och kommer från Månstad i Västra Götaland. Jag är ordförande i Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen, styrelseledamot i Svenska Hästavelsförbundet, vice ordförande i Bruksthästorganisationernas Samarbetskommitté (Brunte), vice ordförande i Svenska Moderlandsraser, ordförande i läns och distriktskommittén sommarpremieringarna. Jag är även styrelseledamot i Månstads LRF, suppleant i Tranemo kommungrupp m.m.

Min roll i hästdelegationen:

Jag är ledamot och representerar Brunte. Som representant för Brunte vill jag framhålla den stora bredd som finns inom hästnäringen och skapa förutsättning för ett hållbart företagsklimat och med detta gynna landsbygden.

Vad är Hästdelegationens största utmaningar?

Att hästen är klassad som lantbruksdjur.

Vad kännetecknar svenska hästföretag om 10 år?

En näring som är etablerad som en av landsbygdens viktigaste företag med allt fler arbetstillfällen.

 

Vill du läsa mer om hästdelegationen och vad de beslutar på sina möten? Du hittar rapporter från alla möten HÄR.