Johan Hwasser

Vem är du?

Jag är hovslagare samt styrelseledamot i Distriktshovslagarna (DH) och bosatt i Lund.

Min roll i Hästdelegationen:

Som ledamot i Hästdelegationen representerar jag Distriktshovslagarna. Jag representerar ett litet skrå som inte har så lätt att göra sig hörd. Genom att ingå i LRF Häst vill vi bevaka hästnäringen och påverka i de delar som har betydelse för Sveriges hovslagare. Att värna om branschen som en bra arbetsgivare med justa villkor och lönsamhet tycker jag är viktigt. Samt att bevaka så att lagar och föreskrifter som reglerar branschen är till stöd för djur och personal.

Vad är Hästdelegationens största utmaningar?

Det ligger en stor utmaning i att synliggöra och jämställa hästnäringen med andra branscher.

Vad kännetecknar hästföretagandet om 10 år?

Hög kompetens, justa villkor och bra lönsamhet för yrkesverksamma i branschen.

 

Vill du läsa mer om hästdelegationen och vad de beslutar på sina möten? Du hittar rapporter från alla möten HÄR.