Kicki Ronnerberg Bäckman

Vem är du?

Jag heter Kicki Ronnerberg Bäckman, bor i Kvicksund nära Eskilstuna och representerar Svenska Ridsportförbundet i Hästdelegationen. På förbundet arbetar jag som chef för ”Förbund och Samhälle”. I huvudsak handlar det om idrottspolitik och föreningsrättsliga frågor.

Min roll i Hästdelegationen:

Jag vill bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar och utvecklig för en växande hästsektor, både den idrottsliga delen och den företagsmässiga inom sektorn.

Vad är Hästdelegationens största utmaningar?

Det finns många angelägna frågor, utmaningar, att arbeta med inom hästsektorn och för det behövs både kortsiktiga och långsiktiga satsningar och tydliga mål med arbetet. Uthållighet är en förutsättning för utveckling och en av utmaningarna. Andra utmaningar är att nå ut med, kommunicera, sektorns värden och att anpassa sektorn till nya tider och attityder.

Vad kännetecknar svenska hästföretag om 10 år?

Att hästföretagande kännetecknas av seriositet, professionalism och likabehandlas med andra branscher. Vidare att hästföretagandet blomstrat rejält med de enormt stora värden som finns inom hästsektorn.

 

Vill du läsa mer om hästdelegationen och vad de beslutar på sina möten? Du hittar rapporter från alla möten HÄR.