Maria Lejon

Vem är du?

Jag heter Maria Lejon och bor i Linköping. Utöver min roll som vice ordförande i hästdelegationen är jag även IT-konsult, travhästuppfödare i liten skala, ordförande i Svensk Travsports Avelsråd för den varmblodiga travhästen samt styrelseledamot i TR Media där bl.a. Travronden ingår.

Min roll i Hästdelegationen:

Jag är vice ordförande i Hästdelegationen där jag representerar Svensk Travsport. Jag tror att vi alla, med våra olika roller och bakgrund, kan bidra och lära av varandra. Travsporten har kommit en bit på väg exempelvis när det gäller att se hästverksamheten som företagande och att vi har korrekta arbetsförhållanden för de anställda.

Vad är Hästdelegationens största utmaningar?

Att villkoren för hästföretagare inte försämras utan helst blir bättre. Att hästföretagande och hästägande inte ifrågasätts av exempelvis Skatteverket. Att vi har ett bra och rättssäkert regelverk kring djurskyddet där såväl hästföretagare som allmänhet är trygga med att alla våra hästar har det bra. Att vi kan bidra till ett ännu mer ”professionellt” hästföretagande, medverka till relevanta utbildningar etc.

Vad kännetecknar svenska hästföretag om 10 år?

Det har skett en attitydförändring såväl inom näringen som utanför. Hästföretagande uppfattas som annat företagande, ingen särbehandling vid bolagsregistrering etc. Fler har upptäckt att vi mår bra av att umgås med hästar och det har gett upphov till nya affärsmöjligheter för nya hästföretagare. Vi har generellt blivit bättre på att marknadsföra såväl våra tjänster som våra hästar.

 

Vill du läsa mer om hästdelegationen och vad de beslutar på sina möten? Du hittar rapporter från alla möten HÄR.