Martin Moraeus

Vem är du?

Jag heter Martin Moraeus, kommer från Orsa och är lantbrukare på gård med mjölkproduktion och växtodling. Jag sitter i LRF:s riksförbundsstyrelse och är ledamot i skogsdelegationen. Utöver det har jag diverse andra styrelseuppdrag, bland annat i Dalarnas försäkringsbolag, Orsa Besparingsskog och Grönklittsgruppen AB.

Min roll i Hästdelegationen:

Jag är ledamot i Hästdelegationen där jag representerar LRF. Som en av två representanter från LRF ser jag att min roll är att samordna hästdelegationens arbete och positioner med hela LRF. Delegationerna driver sina specifika frågor med den spetskompetens som finns inom respektive bransch och genom att vara en samordnad del av LRF får frågorna extra tyngd - vilket ger större möjlighet att lyckas i påverkansarbetet.

Vad är Hästdelegationens största utmaningar?

Att få hästföretagande att anses vara ett riktigt företagande. Både i omvärldens ögon men kanske också i våra egna.

Vad kännetecknar hästföretagandet om 10 år?

Jag ser en framtid där mångfalden av olika typer av företag inom hästsektorn består. Där det råder god lönsamhet, professionalism och fortsatt god entreprenörsanda.

 

Vill du läsa mer om hästdelegationen och vad de beslutar på sina möten? Du hittar rapporter från alla möten HÄR.