Eva Netterberg

Vem är du?

Jag heter Eva Netterberg, bor utanför Södertälje och driver en ridskola strax söder om Stockholm. Jag är även ordförande i Ridskolornas Riksorganisation, RRO.

Min roll i Hästdelegationen:

Jag representerar RRO som är en branschorganisation för alla som arbetar på ridskolor runt om i Sverige. RRO är ett nätverk av kollegor som tillsammans sitter på en fantastiskt stor kunskapsbank. Jag vill ta alla möjligheter att påverka synen på ridskoleverksamhet, en arbetsplats inom hästnäringen.

Vad är Hästdelegationens största utmaningar?

Att hitta samförstånd mellan olika hästorganisationer som har en tendens att se till sina egna särbehov. För att bli respekterade som seriösa näringsidkare så måste vi själva förekomma trender och förutfattade meningar som finns i samhället om bristande djurskydd, svartjobb mm inom hästnäringen.

Vad kännetecknar svenska hästföretag om 10 år?

Om 10 år tror jag att vi har kommit långt i ovanstående frågor.

 

Vill du läsa mer om hästdelegationen och vad de beslutar på sina möten? Du hittar rapporter från alla möten HÄR.