Titti Jöngren

Vem är du?

Jag heter Titti Jöngren och driver Grindtorps Gård i Åkersberga, strax norr om Stockholm. Vi har en lantbruksverksamhet med hästar (egna och inackorderade i aktiv grupphästhållning), producerar grovfoder till häst för avsalu samt har dessutom får och köttdjur. Tidigare har vi drivit såväl ridskoleverksamhet som uppfödning, idag har vi egna och inhyrda tränare som håller lektioner, träningar och clinics i första hand i Akademisk Ridkonst men även engelsk dressyr och hoppning. Jag sitter också i Hästnäringens Yrkesnämnds styrelse.

Min roll i Hästdelegationen:

Jag är ledamot i Hästdelegationen och styrelseledamot och representant för Svenska Hästavelsförbundet (SH). Det jag vill arbeta för som representant för SH i Hästdelegationen är att hästföretagandet måste få en högre status och vettiga villkor. Effektivisering och modernisering, vilket också hänger ihop med relevant utbildning och sunt företagande, vilket är viktigt för näringens utveckling. Den svenskfödda hästen ska kunna marknadsföras med de mervärden som kännetecknas av vår tradition av god djurhållning, god kunskap i genetik med fokus på exteriör, brukbarhet och sundhet. Alla ska kunna hitta ”sin svenskfödda häst”, oavsett behov och inriktning.

Vad är Hästdelegationens största utmaningar?

Många av de frågor som delegationen har identifierat som mycket viktiga, är långsiktiga och handlar inte minst om påverkansarbete och attitydförändringar. Det är svårt att mäta och kommunicera framgångar i dessa frågor, ibland också svårt att förutse hur resultatet kommer att bli. Dessa frågor är dessutom övergripande och ganska resurskrävande att driva. En utmaning är att kunna se hur hästnäringen utvecklas ”organiskt”. Näringen ingår ju i samhällsutvecklingen och det krävs att omvärldsanalys och framtidsspaning får utrymme, så att vi kan agera proaktivt och inte bara köra efter backspegeln. Vilka affärsidéer och vilka behov finns det och kommer det att finnas, där hästen kan ha en viktig roll? Och hur säkerställer vi finansieringen av delegationens viktiga arbete?

Vad kännetecknar svenska hästföretag om 10 år?

Svenskt hästföretagande kännetecknas av sunda, hållbara företag som går i takt med samhällets utveckling och är kvalitetssäkrade med omsorg om natur, miljö och djurvälfärd, samt bra arbetsmiljö med attraktiva arbetsplatser. Hästföretagen erbjuder en bred palett av varor och tjänster med häst, samt väl uppfödda och utbildade hästar så att ”Hästar från Sverige” är synonymt med bästa kvalitet, oavsett ras eller användningsområde. Myndigheter och beslutsfattare ska se hästföretagandet som en viktig och seriös bransch som bidrar positivt till samhället.

 

Vill du läsa mer om hästdelegationen och vad de beslutar på sina möten? Du hittar rapporter från alla möten HÄR.