Björn Nilsson

Vem är du?

Jag heter Björn Nilsson och bor i Nättraby utanför Karlskrona. Jag sitter med i Hästnäringens representationsråd (HRR) hos Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och är regional koordinator för HNS i Blekinge. Därtill är jag även förbundsordförande för Westernryttarna i Sverige (WRAS) samt sitter med i styrelsen för Westernsverige som är ett nätverk och paraplyorganisation för övriga anslutna westernföreningar och företag med westerninriktning.

Min roll i Hästdelegationen:

Jag är ledamot i hästdelegationen och representerar Westernryttarna i Sverige (WRAS). Ett av mina mål är att hjälpa till med att utveckla hästens betydelse inom idrott, rekreation och rehabilitering för personer med funktionsvariationer inom ramen för hästens förutsättningar och välbefinnande. Jag vill också arbeta för ett fullgott djurskydd för hästen.

Vad är Hästdelegationens största utmaningar?

Att alla organisationer, stora som små får komma till tals och påverka LRFs delegationsarbete. Att vara uthålliga i vårt arbete att påverka makthavarna i Sverige samt att vi i Sverige har ett fullgott djurskydd.

Vad kännetecknar svenska hästföretag om 10 år?

Vi måste arbeta vidare med att få en acceptans i samhället att hästen inte bara uppfattas som en hobbyverksamhet. Det är också viktigt att fortsätta arbetet för en bra arbetsmiljö för de som arbetar inom hästnäringen. 

 

Vill du läsa mer om hästdelegationen och vad de beslutar på sina möten? Du hittar rapporter från alla möten HÄR.