För dig som vill veta lite mera om vilka frågor som diskuteras för närvarande kommer här en lägesrapport från möten i slutet av februari och början av mars.

LRF Häst deltog i möten med de två europeiska nätverken Copa Cogecas hästgrupp och European Horse Network. Erica Lindberg från LRF Häst omvaldes på två år som en av två vice ordförande i Copas hästgrupp. Ordförande är James Murphy från Irland. Frankrike har den andra rollen som vice ordförande.

Tydligare roll i CAP

Förutom frågan om Konsumentköplagen som beskrivs i separat text, så bedömdes jordbrukspolitiken som en mycket viktig fråga för de båda hästnätverken i den process som nu följer. För närvarande inleds diskussioner inför kommande programperiod för den gemensamma jordbrukspolitiken – CAP (common agriculture policy) och det finns en stor enighet mellan medlemmarna i Copas Hästgrupp och EHN, att hästnäringen behöver få en tydligare roll i kommande CAP. Ett sätt att tydliggöra detta är det planerade seminariet med Europaparlamentariker i maj 2017, där nyvalde ordföranden i Copas hästgrupp, James Murphy från Irland kommer att informera om hästnäringens betydelse för det europeiska jordbruket.

Fler hästar i livsmedelskedjan

Andra frågor på agendan för hästnätverken i Bryssel handlar om möjligheten att slakta häst och den så kallade ”livslånga karens” som tillämpas för läkemedel som inte har värden för slaktaren för djurslaget häst. En häst som behandlats i unga år kan alltså inte ingå i livsmedelskedjan efter flera år, vilket är orimligt. Dessutom gäller andra regler för hästar som tas in för slakt från ett land utanför EU, vilket naturligtvis snedvrider konkurrensen. Lika regler och att på olika sätt få ökade möjligheter att få flera hästar in i livsmedelskedjan på korrekt sätt är ett viktigt område som stöds av många medlemsländer.

Säkra spårbarheten

Identifieringen av hästar är en återkommande fråga i flera olika lagförslag som för närvarande diskuteras inom djurhälsa/djurvälfärd. Det är stor enighet om att behålla och fortsätta använda det idag existerande UELN-numret (Unique Equine Life Number) som kopplas till pass och chip-märkning. Medlemsländerna är eniga om att detta är avgörande för att säkra fortsatt spårbarhet och trovärdighet både när det gäller avelsarbete, livsmedelssäkerhet och djurskydd.