Hästdelegationen sammanträdde den 19 augusti 2019, på LRF i Stockholm. Mötet bestod av formaliapunkter såsom val av presidium och hantering av arbetsordning medan den senare delen av dagen utgjordes av ett styrgruppsmöte för Nationell Strategi för hästföretagande.

Rapporten innehåller en sammanfattning av de punkter som diskuterades vid hästdelegationsmötet.

Läs rapporten här

Du hittar mer information om Hästdelegationen och tidigare rapporter här.