Läs rapporterna från mötet den 19 juni och det konstituerande mötet den 3 juli