Mellan april och november 2015 kommer Arbetsmiljöverket att genomföra ca 800 inspektioner på olika arbetsplatser i hästnäringen som en del i projektet ”Unga i arbetslivet 2015”.

LRF Häst har därför, i samarbete med andra branschorganisationer, tagit fram en kostnadsfri utbildning som är tillgänglig för samtliga verksamhetsledare inom hästnäringen oavsett disciplin.

Utbildningen är framtagen för att ge en grund i systematiskt arbetsmiljöarbete och bidrar med nyttig information om du själv får en inspektion från Arbetsmiljöverket.
Vid utbildningstillfällena kommer bland annat LRFs arbetsmiljöexperter från Säkert Bondförnuft, som är bland de mest meriterade i landet inom ämnet arbetsmiljö i den gröna sektorn, att delta med tips och råd. 
Genomförandet av utbildningen sker under februari och mars 2015.

Se inbjudan för datum och utbildningsplatser. 

Ytterligare information om utbildningsträffarna samt om Arbetsmiljöverkets inspektioner hittar du på www.nshorse.se eller www.hastsverige.se. Där finns även vissa delar av utbildningen att ta del av för dem som inte kan närvara vid något av utbildningstillfällena.

Anmälan och frågor

För anmälan samt frågor kontakta Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, Hästnäringens Nationella Stiftelse.
Email: sara.westholm@nshorse.se, Telefon: 08-627 20 18

Utbildningen erbjuds genom ett samarbete mellan LRF Häst, ATG, Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Galopp och Hästnäringens Nationella Stiftelse.