Du är ansvarig för skattefrågor på LRF och är också skattechef på LRF Konsult och har spelat en avgörande roll i den seger som ridsporten väntat på i många år, berätta vilken roll har du haft?

- Jag skulle söka ett s.k. förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för LRF:s räkning. Skatterättsnämnden är en nämnd där man kan söka besked i förväg i vissa oklara skattefrågor som har betydelse för skattskyldigas agerande. Jag passade då på att också lägga in frågan om golf. Under 2016 var det således nära att enklare former av golf kunde räknas in i det skattefria friskvårdsbidraget. Skatterättsnämnden lämnade nämligen ett förhandsbesked om att golfspel på pay-and-play-banor och driving range kunde betalas genom friskvårdsbidrag. Skatteverket överklagade dock beslutet till Högsta förvaltnings-domstolen som i december 2016 upphävde förhandsbeskedet.

Men du gav dig inte trots det beskedet?

- Nej, jag vägrade att ge mig och lämnade in en ny och uppdaterad ansökan. Skatterättsnämnden prövade frågan igen och lämnade ett förhandsbesked med samma innebörd som tidigare, dvs. skattefrihet. Skatteverket överklagade igen och i fredags (12 januari) fastställde Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Vad var anledningen till att du faktiskt tog saken i egna händer och valde att ansöka om förhandsbesked för din egen räkning?

- Jag har länge tyckt att den orättvisa diskrimineringen av bl.a. ridning är stötande. Så det kändes att det var dags att utmana ”den etablerade sanningen”, det gjorde jag genom att försöka göra det svårt för domstolen att säga nej. Därför blev det begränsade former av golf jag prövade, ett taktiskt lyckat drag som det visade sig. Sedan har det givetvis varit mycket viktigt att Svenska Ridsportförbundet och Svenska Golfförbundet grundat frågan genom att påverka under lång tid.   

Tror du att det har spelat roll att det stod just Urban Rydin som avsändare på din ansökan?

- Jag tror inte det haft någon större betydelse. Dock har jag varit med i ”skattevärlden” i nästan fyrtio år och eftersom jag är skatteansvarig för LRF så ger det en seriös signal, det har säkert hjälpt till. Men vi ska inte överdriva betydelsen.

Hur länge har processen pågått?

- I cirka 2 år.

Vad är den största vinsten i detta enligt din åsikt?

- Att alla idrottsverksamheter nu behandlas på samma sätt.

Stort grattis både till dig och till hästnäringen, en verklig seger!

- Tack!

LÄS MER: Äntligen är ridning godkänt som friskvård

LÄS MER: Urban Rydin prisas av Svenska Golfförbundet