Varför har Distriktshovslagarna valt att gå med i LRF?
- Vi vill vara med och föra fram våra åsikter i de forum som påverkar vårt yrke och bransch. Därför har vi valt LRF Häst som plattform där vi kan samarbeta kring medlemsorganisationernas branschspecifika frågor. Vi ser fram emot att kunna utveckla vår bransch tillsammans med övriga medlemmar i LRF Häst.

Berätta kort om er organisation.
- Vi är en branschorganisation för hovslagare och finns i hela Sverige. Föreningen företräder hovslagarbranschen mot myndigheter, näringsliv och övriga intressenter och är öppen för alla yrkesverksamma hovslagare med F-skatt och ansvarsförsäkring.

Vad är era viktigaste frågor på kort och lång sikt?
- Viktigt för oss är att se hovslagarens vardag och verka för helheten, som till exempel utbildning/kompetensutveckling, arbetsmiljö, försäkringar/pensioner, lönsamhet och möjlighet till semester, föräldraledighet och sjukledighet

Vilka är era stora frågor just nu?
- Vi arbetar för att hovslagartiteln skyddas. Många hovslagare arbetar redan inom begreppet Djurhälsopersonal och är godkända av Jordbruksverket. Den nya 3-åriga grundutbildningen för hovslagare ger samma status. Vi menar att år 2030 borde vara en lämplig gräns för att alla som vill fortsätta i yrket har vidtagit åtgärder för vidareutbildning och är godkända av Jordbruksverket.
Distriktshovslagarna har ett starkt engagemang för att lyfta befintlig yrkeskår till Jordbruksverkets krav och arbetar aktivt för att kompetensutveckla kåren.