Att hästen är viktig för oss människor och för vår samhällsekonomi är välkänt. Men trots att hästen gör nytta genom att bevara landskapets biologiska mångfald, kultur och skönhet kan kvarlämnad gödsel i rast- och vinterhagar resultera i läckage av fosfor till vattendrag, sjöar och hav – vilket i sin tur kan leda till övergödning. Våra hästar är naturligtvis långt ifrån det största hotet mot övergödningen, men det är dags att visa att vi drar vårt strå till stacken för att Sverige ska nå målet – Ingen övergödning.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, och övergödning är ett av de största hoten mot dess miljö. Trots att många åtgärder för att minska övergödningen har genomförts så uppnår Sverige varken miljökvalitetsmålet Ingen övergödning eller miljömålen i EU: s ramdirektiv för vatten. Därför behöver vi alla bidra med ytterligare åtgärder mot näringsläckage av framförallt fosfor till vattenmiljöer.

Med initiativet Varje skit räknas går vi samman och visar vad vi kan göra och uppmuntrar hela hästsverige att vara med! Genom att förbättra gödselhanteringen – mocka våra rast- och vinterhagar lite mer och ta tillvara gödseln som den resurs den är – kan vi göra ännu större skillnad. Varje insats, varje skottkärra och varje skit räknas. Tillsammans kan vi hjälpas åt så att all gödsel hamnar på stacken för att minska utsläppen i våra sjöar och hav.

Läs mer på kampanjens egen sida.