Arbetet med att förverkliga strategin kommer att fortgå under flera år och nu bereds branschen på nytt möjlighet att komma med inspel och förslag på konkreta åtgärder som sammanställs i den handlingsplan som kommer att knytas till strategin och presenteras senare i höst.

Känner du till arbete som pågår som vi också borde känna till? Vilka ytterligare behov av aktiviteter ser du skulle gynna hästföretagandet? Svara i enkäten HÄR.

Tack för att du är med och utvecklar branschen!