Samarbetet syftar till att utveckla hästföretagandet i landet genom att erbjuda kunskap, utbildningar och rådgivining till blivande och redan aktiva hästföretagare.

Under 2018 anordnar Hästföretagarcentrum, finansierat via Landsbygsprogrammet, arbetsmiljöträffar och hästföretagardagar på flera platser i landet.

HÄR hittar du datum och inbjudningar till de olika träffarna, sidan uppdateras löpande. Om du vill vara med och ordna en träff om arbetsmiljö eller hästföretagande i din region, kontakta Carl Dyrendahl.