Hästnäringens Avelskommitté är ett nätverk för avel- och uppfödningsfrågor inom hästnäringen. Avelskommittén samlar hästnäringens stora avelsorganisationer tillsammans med LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse. Samverkan fokuserar på att stärka det gemensamma arbetet kring avel- och uppfödningsfrågor inom svensk hästnäring. Enkäten genomförs som en intresseundersökning och är inte en anmälan till något realiserat projekt i dagsläget. Hästnäringens Avelskommitté önskar veta hur du som uppfödare ställer dig till alternativet att kunna få ditt sto seminerat hemma i det egna stallet. Har du synpunkter och inspel i frågan så gå in och svara på enkäten – ditt svar är viktigt för att vi ska få en bra uppfattning om vad svenska uppfödare tycker. 

Svara på enkäten före den 1 oktober.