Utbildningarna hålls både på Flyinge och Hästsportens Hus i  Stockholm och vänder sig till chefer, verksamhetsledare, arbetsgivare och skyddsombud i enskilda verksamheter, samt utbildningsoch besöksansvariga inom hästnäringens organisationer.

Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och
anställda bör fungera gällande arbetsmiljöfrågor.

Mer info samt anmälan

2/2 & 15/2, Hästsportens Hus Stockholm

5/2 & 6/3, Flyinge