– Vi har sett ett behov av att våra företag i högre grad arbetar med kompetensförsörjning på ett strategiskt sätt. I dag finns stora utmaningar inom vissa delar av branschen, i synnerhet inom travsporten, med att hitta personal med rätt kompetens. Förutom den rena rekryteringsfrågan blir det också allt viktigare att företagen ser över sitt kompetensbehov, både när man anställer men även hos befintlig personal, säger Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig HNS.

Syftet med projektet Kompetens i samverkan är just att hitta en modell som kan säkerställa ett enkelt och effektivt sätt för företag i hästnäringen att kontinuerlig arbeta med kompetens- och personalutveckling samt att bygga en struktur som kan stötta branschen i dessa frågor både strategiskt och operativt.

Intervjuundersökningar av arbetsgivare och arbetstagare

Inom projektet påbörjas inom kort två intervjuundersökningar. Dels av arbetsgivare med mer än två anställda i hela hästnäringen, dels av arbetstagare i hästnäringen (utom i trav då vi tidigare intervjuat travhästskötare). 

Förfrågan om deltagande skickas ut per sms ifrån det oberoende undersökningsföretaget Scandinavian Research. Om du accepterar att vara med blir du sedan uppringd, på tid som passar dig av för ett informellt, lättsamt samtal. Du behöver inte ha några speciella åsikter eller vara ”påläst” inför samtalet – vi är intresserade av vad du tycker om jobbet generellt.

Som tack för ditt deltagande får du 350 kronor i presentkort som går att lösa in hos flertalet stora butikskedjor och du deltar helt anonymt (deltagares namn lämnas inte ut).

Du får gärna anmäla intresse att vara med genom att svara till ullrica.belin@scandresearch.se  - vänligen ange ditt namn samt vad du arbetar med. (Begränsat antal platser – ”först till kvarn” gäller.)

Fakta

Projektet finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Övriga deltagande organisationer är Wången, Ridskolan Strömsholm, Flyinge, Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, LRF Häst, Hästnäringens Yrkesnämnd och Hästsportens Folkhögskola.

Projektet kommer inom kort att söka deltagande företag till de kommande utbildningarna. Mer information om projektet: HÄR

ESF stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. ESF är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Läs mer på www.esf.se

Frågor? Kontakta:

Sara Westholm: sara.westholm@nshorse.se

Malin Connysson: malin.connysson@wangen.se