Är du hästföretagare, arbetsgivare eller har häst hemma på din egen lantbruksfastighet? Har du koll på vilka skatteregler du måste följa? Hästföretagarcentrum har tagit fram tre stycken filmer för att underlätta för dig.

Erica Lindberg, LRF Hästs representant i samarbetet Hästföretagarcentrum, berättar såhär:

LRF Häst har tillsammans med flera olika organisationer i hästbranschen, kontakt och dialog med Skatteverket i en branschsamverkansgrupp som ses två gånger per år. Under denna dialog har det kommit till vår kännedom att regelverket kring förmåner ofta är svårt att tolka för hästföretagare. Inom Hästföretagarcentrums arbetsgrupp bestämde vi oss för att ta fram branschinformation på området som vi hoppas är till hjälp för dig som är hästföretagare och eller arbetsgivare, och för dig som har egen häst på lantbruksfastighet. Det är våra kollegor på Ludvig & Co har tagit fram informationen, hör av dig till Ludvig & Co om du har frågor om regelverket kring förmåner, du hittar deras kontaktuppgifter HÄR.

Här hittar du alla filmer

 

 

imageg03d2.png