Medverkar under dagen gör Malin Andersson, HNS regionala samordnare för region Södermanland, Lotta Asplund, VD för Träffpunkten Krutbruket och Carl Dyrendahl, LRF Häst. 

Läs mer HÄR och anmäl dig senast den 12 november. 

imagetdjag.png