Den digitala helhetslösningen gör det smidigare för dig som hästföretagare att sköta ekonomin i mobilen, läsplattan eller datorn och på ett enkelt sätt få koll över företaget.

Grunden i Digital Företagare kostar 99 kronor per månad och då ingår alla digitala tjänster som bokföring, kvittohantering samt hantering av leverantörsfakturor. Analysverktyget Resultat & Analys visar företagets resultat dag för dag, vilket gör att man enkelt överblickar företagets ekonomiska utveckling.

- Vårt mål är att hjälpa företagare att bli framgångsrika och nå sina mål, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult (numera Ludvig & Co).

Läs mer här.