Det blir en fullspäckad dag med bland annat Carl Dyrendahl, LRF, och Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet. På programmet finns bland annat samverkan, hästgödsel som resurs, arbetsmiljö och Nationell strategi för hästföretagande. 

Läs mer HÄR och anmäl dig senast den 6 november.