Du nominerar ett hästföretag genom att fylla i detta formulär och beskriva verksamheten och besvara ett antal frågor. Det tar totalt omkring 10 minuter att slutföra och du kan påbörja nomineringen vid ett tillfälle och fortsätta/avsluta vid ett annat.

Kriterier Årets Hästföretage

Verksamheten ska vara en god förebild för branschen. Storleken på verksamheten sett till antal sysselsatta och omsättning är utan betydelse. Alla olika organisationsformer kan nomineras, det viktiga är att företaget eller verksamheten är ett bra exempel för branschen baserat på att verksamheten är eller under en tid har varit framgångsrik inom sin nisch. Medvetna val och strategier för hur verksamheten bedrivs är saker som premieras liksom ett hållbarhetstänk som omfattar såväl social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Verksamheten ska naturligtvis vara till fullo anpassad till gällande regelsystem.

Grunden för nominering kan bygga på olika områden där man i verksamheten är särskilt framgångsrik. Det kan handla om t.ex:
- innovation
- fokus på hållbarhetsfrågor
- företagsutveckling (utökning/effektivisering/rationalisering, diversifiering etc)
- god arbetsmiljö

Alla är välkomna med nomineringar och du är också välkommen att nominera ditt eget företag. Vi behöver din nominering senast den 2 december 2018.

Vinnaren av Årets Hästföretagare 2019 får:

  • Rådgivning med LRF Konsult
  • Profilanalyser med IPU (Institutet för Personlig Utveckling) för upp till fem personer
  • Konferens och teambuildning på en av Hästnäringens Riksanläggningar (Flyinge, Strömsholm och Wången) för upp till fem personer
  • Valfri utbildning hos Prevent för två personer


Priset delas ut under Hästföretagarforum den 4 april 2019 i Göteborg.