Du nominerar en hästföretagare genom att i det här formuläret beskriva verksamheten och besvara ett antal frågor. Det tar totalt omkring 5 minuter att slutföra och du kan påbörja nomineringen vid ett tillfälle och fortsätta/avsluta vid ett annat. 

Alla är välkomna med nomineringar och du är också välkommen att nominera ditt eget företag. Alla storlekar på verksamhet och alla organisationsformer kan nomineras.

Priset delas ut av Hästföretagarcentrum, som är ett samarbete mellan LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Ludvig & Co och Hästnäringens riksanläggningar (Flyinge, Strömsholm, Wången). Priset delas ut under hösten.

Kriterier Årets Hästföretagare 2022

Verksamheten ska vara en god förebild för branschen och vara till fullo anpassad till gällande regelsystem. 
Grunden för nominering kan bygga på olika områden där man i verksamheten är särskilt framgångsrik. Det kan handla om t.ex: 
- innovation 
- fokus på hållbarhetsfrågor – social, ekonomisk, miljömässig hållbarhet
- företagsutveckling (innovation/utökning/effektivisering/rationalisering, diversifiering etc)
- god arbetsmiljö

Vinnaren av Årets Hästföretagare 2022 får

- Rådgivning av Spetsnätverket häst på Ludvig & Co i samarbete med LRF Häst.
- Grupputvecklingsaktivitet, konferens och kompetensutveckling på en av Hästnäringens Riksanläggningar (Flyinge, Strömsholm och Wången i
samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse) för upp till fem personer. Digitalt eller på plats, hänsyn tas till önskemål av vinnaren.
- Utbildning hos Prevent

Vi behöver din nominering senast den 14 augusti. Skicka in din nominering HÄR.

Tidigare vinnare:

2018: Järva Trädvårdscenter

2019: Ågesta Gård och Ridskola

2020: Stall Caroline Holm

2021: Hammarbergs Gård