Situationen är allvarlig i hela näringen med långvarig torka och höga temperaturer som orsakar grovfoderbrist, dåliga skördar av spannmål, oljeväxter och andra grödor över hela landet. Omfattande skogsbränder på många håll i landet har ytterligare förstärkt krisen.

– I detta läge behöver våra hårt prövade lantbrukare stöd på många olika sätt, ett är att få möjlighet att prata med någon som lyssnar och kan hjälpa en vidare. Detta är en angelägenhet för hela vårt land, det är vårt framtida lantbruk som det ytterst handlar om, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Telefonlinjen, med nummer 0771-18 08 11, är bemannad vardagar klockan 8.00-17.00 av personer med regional förankring. Via tonval slussas den som ringer vidare till sin region. Eftersom krisen omfattar många olika näringsverksamheter kommer telefonlinjen hantera ett stort antal olika frågor, som dessutom troligen varierar över landet. Genom den regionala förankringen skapas en kontaktyta till bland annat regionala kontaktpersoner, lokala lösningar i omsorgsarbete och planerade medlemsmöten.

– Den som väljer att lyfta luren och ringa till LRF ska snabbt känna sig sedd och förstådd, vilket, är jag övertygad om, lättast sker om det finns gemensamma referenser, lokala ögonblicksbilder över läget just nu och delade regionala erfarenheter. Lika viktigt som den regionala förankringen är att det råder tystnadsplikt om vad som framkommer i samtalet. På så sätt hoppas vi skapa en trygg samtalsmiljö för medlemmen som ringer, säger Palle Borgström.

Telefonlinjen öppnades den 8 augusti och kommer att vara bemannad hela hösten.