Det är dags att ta nästa steg i utvecklingen av din verksamhet! Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare.
Under kursen får du lära dig mer om säkerhetskulturen inom hästnäringen, din egna startpunkt och ambitionsnivå med arbetsmiljöarbetet. Du kommer att få verktyg både för förebyggande arbete och hur du hanterar olyckor.
Samtidigt lär du dig mer om arbetsmiljölagstiftningen och samverkan mellan olika intressenter. Vi arbetar tillsammans med olika fall, diskuterar och varvar med teori.


Välkomna till två spännande och lärorika dagar!

Läs mer och anmäl dig HÄR.