Under de två dagarna gick de Wångens nya kurs – teambuilding med IPU Talent Insights. Du kanske har sett boken med titeln ”Omgiven av idioter”, en bok som utgår ifrån IPUs profilanalyser. Syftet är förstås att man ska förstå att man inte är omgiven av idioter – utan omgiven av människor som har andra drivkrafter, beteenden och prioriteringar än en själv. Sådant som är viktigt att förstå för att kommunicera bättre med kollegor och kunder.

Upplands-Bro Ryttarförening jobbar för att bli ännu bättre

Årets Hästarbetsplats är ett stipendium som går till en hästarbetsplats som vill utvecklas. Stipendiet delas ut av Hästnäringens Yrkesnämnd tillsammans med Hästföretagarcentrum. Förra året gick stipendiet till Upplands-Bro Ryttarförening.

– Vår ambition med att söka Årets Hästarbetsplats var just att få hjälp med att komma igång med de mjuka frågorna, berättar Agneta Dahllöf, ridskolechef i föreningen.

I stipendiet ingick en utbildningskonferens. Upplands-Bro valde då att åka till Wången för att utveckla sitt samarbete i gruppen. Det fick de göra genom kursen Teambuilding med IPU-profilanalys.

– Vi fick bra verktyg att fortsätta arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Det var värdefullt att få tid ihop i ett lugnare tempo. Alla uppskattade verkligen att få möjligheten till det här tillsammans, i en vacker miljö dessutom, säger Agnetha Dahllöf.

– Jag tror att aha-upplevelsen mycket kan handla om att förstå sig själv och att uppskatta olikheterna vi har. Att man bara själv kan ändra sitt sätt hur man möter sina kollegor. Men att det kan göra stor skillnad för den andre, berättar hon vidare.

IPU Talent Insights hjälper individer och grupper att utveckla sina förmågor

Inför teambuilding-kursen fyller varje deltagare i ett antal påståenden och frågor i ett webbverktyg. Utifrån svaren får man en personlig IPU-profil baserad på färger; blå, röd, gul eller grön. Man får också en analys av ens främsta drivkrafter.

Under kursen går sedan en certifierad IPU-ledare igenom ens resultat och man får bättre förståelse för sitt eget och andras beteenden, drivkrafter och känslor. Något som är viktigt för att utveckla samarbeten, blir effektivare och komma vidare i sin personliga utveckling.

– På en sådan här kurs får deltagarna verktyg till hur de kan använda sitt kroppsspråk, hur de kan leda möten och förbättra kommunikationen med sina kollegor. Till och med hur de praktiskt kan utforma ett mejl beroende på mottagarens profil, berättar Eva-Lena Blom som är kursledare och certifierad inom IPU Talent Insights. – Man får också träna på specifika situationer, t.ex. ett medarbetarsamtal.

Vill du också gå kursen? Mer information hittar du HÄR