Medverkar under dagen gör Mette Pökelmann, regional koordinator Stockholms län, Sara Westholm, HNS och Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet.

Lär dig mer om smartare arbetssätt, lagstiftning och digitala verktyg som kan hjälpa oss i vardagen för att hästarbetsplatsen ska bli effektiv och lättarbetad.

Du hittar indjudan HÄR, anmäl dig senast den 4 juni.