Utbildningen äger rum på Hästsportens Hus och leds av Johanna Wallin.

”Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare. Under kursen får du lära dig mer om säkerhetskulturen inom hästnäringen, din egna startpunkt och ambitionsnivå med arbetsmiljöarbetet. Du kommer att få verktyg både för förebyggande arbete och hur du hanterar olyckor. Samtidigt lär du dig mer om arbetsmiljölagstiftningen och samverkan mellan olika intressenter. Vi arbetar tillsammans med olika fall, diskuterar och varvar med teori.”

Läs mer HÄR och anmäl dig senast den 15 februari.