Föreläsare är Katarina Leander Riml, expert specialiserad på rekryteringsprocesser. Katarina kommer närmast från rollen som chef för internrekryteringen i Solna kommun. Innan dess var hon HR-chef i ett antal företag och idag arbetar hon på företaget House of Recruitment.

Exempel på innehåll:
• Rekryteringsfällor och hur vi undviker dem  
• Kompetens – vad är det egentligen, och hur kan vi mäta den?  
• Kravprofilen – basen för en lyckad rekrytering. Vad bör den innehålla?  
• Kandidatupplevelse – vad kan vi göra för att säkra en god kandidatupplevelse?  
• Intervjuteknik – huvudfokus inklusive övningar 
• Referenstagning och nej tack-tips  

När?               2/5, kl. 10-16 (samling kl. 09.30 med fika)
Var?               Hästsportens Hus, Stockholm

Kursen är kostnadsfri, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) bjuder på fika. Lunch till självkostnadspris på Solvalla.

Kursen har begränsat antal platser, först till anmälan gäller.

Anmälan till: elin.leeapple@hastnaringen.se

Kursen erbjuds inom projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb som finansieras via Landsbygdsprogrammet.