Tid: Tisdagen den 22 juni kl. 18.00 - 20.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams (klicka här)

Vid dessa fem tillfällen läggs fokus på vad vi gör och kan göra för att minska vårt klimatavtryck och vår näring sätts in i ett större sammanhang. Detta bryts sedan ner i olika nivåer och avslutas med matnyttiga tips in i vardagen. Samverkansparterna vill på detta sätt arbeta för att nå ett av LRF Hästs delegationsmål, att erbjuda kunskapshöjande insatser för våra hästföretagare inom området miljö-mässig hållbarhet.

Del 1 - Foder och bete

Vi hoppas att ni ska gå från kvällen med ny kunskap men även med tillförsikt att vi, var och en på sitt sätt, faktiskt bidrar till en hållbar framtid genom en medveten hållbar hästnäring.

Anmälan senast den 21 juni

Anmäl dig till LRF Medlemsservice, medlemsservice@lrf.se

Del 2 - 5 kommer efter sommaren. Vid dessa tillfällen kommer vi att beröra ämnena gödsel, vatten, energi och konsumtion. Medverkar vid våra webbinarier gör experter från bland annat LRF, HS, Sustainablehorse.se/Hållbar häst och HNS/Skitsmart.

Varmt välkommen!
Hälsar LRF Häst i samarbete med HNS