LRf Häst youtubebild till webben

Har du koll på skattereglerna?

Här finns viktig information till dig som är hästföretagare, arbetsgivare eller har häst hemma på din egen lantbruksfastighet.

För dig som har häst hemma på din egen lantbruksfastighet

För dig som är hästföretagare

För dig som är hästföretagare och arbetsgivare

EU jordbruksfond webbild