I ansökan fyller du i uppgifter om din verksamhet, som t ex organisationsnummer, typ av verksamhet och intygar vilka tillstånd som finns.

Ansökan skickas direkt till företaget som utför den oberoende granskningen.

Ansökan är inte bindande och betalning sker först efter utförd revision. Du kan avbryta din ansökan innan revisionen är utförd.

Certifiering enligt Kvalitetsmärkt Hästverksamhet innebär revision på plats var tredje år.

I priset ingår revision, restid, reskostnader, för- och efterarbete samt granskning utförd av certifieringsansvarig och utfärdande av certifikat. Det inkluderar även administration och granskning av egenrevision under de 2 mellanåren utan revision på plats.

Så här söker du

1. Fyll i ansökningsblanketten med dina företagsuppgifter. Ansökningsblanketten kommer sedan utgöra avtalet mellan dig som kund och SMAK Certifiering AB som certifieringsorgan.

2. Signera och datera ansökningsblanketten och skicka signerad ansökningsblankett till:
hastcertifiering@smak.se eller
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 Alnarp

3. Smak Certifiering AB återkommer med en bekräftelse på din ansökan.
I samband med bekräftelse av din ansökan skickar de även ut det regelverk som du ska använda, allmänna villkor samt information om certifieringsprocessen. Du får även ett stödmaterial som hjälper dig med information och hänvisningar.

När ansökan är gjord och avtal finns underskrivet ska verksamheten gå igenom regelverket för aktuell certifiering d v s göra en så kallad egenrevision.

Här hittar du prislistan.