I ansökan fyller du i uppgifter om din verksamhet, som t ex organisationsnummer, typ av verksamhet och intygar vilka tillstånd som finns.

Ansökan skickas direkt till företaget som utför den oberoende granskningen.

Ansökan är inte bindande och betalning sker först efter utförd revision. Du kan avbryta din ansökan innan revisionen är utförd.

Certifiering enligt Kvalitetsmärkt Hästverksamhet innebär revision på plats var tredje år.

I priset ingår revision, restid, reskostnader, för- och efterarbete samt granskning utförd av certifieringsansvarig och utfärdande av certifikat. Det inkluderar även administration och granskning av egenrevision under de 2 mellanåren utan revision på plats.