I ansökan fyller du i uppgifter om din verksamhet, som t ex organisationsnummer, typ av verksamhet och intygar vilka tillstånd som finns.

Ansökan skickas direkt till företaget som utför den oberoende granskningen.

Ansökan är inte bindande och betalning sker först efter utförd revision. Du kan avbryta din ansökan innan revisionen är utförd.

Certifiering enligt Kvalitetsmärkt Hästverksamhet innebär revision på plats var tredje år.

I priset ingår revision, restid, reskostnader, för- och efterarbete samt granskning utförd av certifieringsansvarig och utfärdande av certifikat. Det inkluderar även administration och granskning av egenrevision under de 2 mellanåren utan revision på plats.

Så här ansöker du

1. Fyll i ansökningsblanketten med dina företagsuppgifter. Ansökningsblanketten kommer sedan utgöra avtalet mellan dig som kund och SMAK Certifiering AB som certifieringsorgan.

2. Signera och datera ansökningsblanketten och skicka signerad ansökningsblankett till:
hastcertifiering@smak.se eller
SMAK Certifiering AB
Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

3. Smak Certifiering AB återkommer med en bekräftelse på din ansökan.
I samband med bekräftelse av din ansökan får du även ett stödmaterial som hjälper dig inför din revision.

När ansökan är gjord och avtal finns underskrivet ska verksamheten gå igenom regelverket för aktuell certifiering d v s göra en så kallad egenrevision.

Här hittar du prislistan.