Här hittar du hela rapporten från Hästdelegationens senaste möte.