För dig som hästföretagare behövs ofta någon typ av hyres- eller nyttjanderättsavtal för olika delar i verksamheten, t ex uthyrning av boxplatser eller sommarbete, hyra av mark eller liknande. Som LRF-medlem har du tillgång till 30 minuters kostnadsfri årlig rådgivning kring denna typ av frågor. Läs mera här: