För dig som hästföretagare behövs ofta någon typ av hyres- eller nyttjanderättsavtal för olika delar i verksamheten, t ex uthyrning av boxplatser eller sommarbete, hyra av mark eller liknande. Som LRF-medlem har du tillgång till 30 minuters kostnadsfri årlig rådgivning kring denna typ av frågor.

För att få tillgång till arrenderådgivning så ringer du LRFs Medlemsservice och uppger ditt medlemsnummer. Inom två arbetsdagar kommer du sedan bli uppringd av Ludvig & Co's arrendespecialister som hjälper dig med din fråga. Läs mer här: Arrenderådgivning

Medlemsservice har öppet vardagar kl 08:00 - 16:00 (dag före röd dag 08:00-12:00)
Under perioden 15 juni till den 15 augusti är svarstiden något längre, dock max fem arbetsdagar. Rådgivningen är stängt mellan den 10 december och den 10 januari.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se