Bolaget erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling, liksom kostnadseffektiva, digitala tjänster. LRF Konsult har cirka 1 500 medarbetare på drygt 130 orter runt om i Sverige.

LRF-medlemmar har tillgång till experter och rådgivare inom till exempel äganderätt, företagsutveckling, arbetsmiljö och hållbar utveckling. I LRF-medlemskapet ingår också fri telefonrådgivning om arrendefrågor.