Här kan du som leverantör ta del av våra krav vid fakturering, våra fullständiga fakturarutiner och hur du skickar fakturor till LRF och till vilka fakturaadresser.

LRFs faktarutiner för leverantörer

Fakturauppgifter alla bolag

Har du frågor kring leverantörsfakturor, vänligen kontakta Koncernekonomi ekonomi@lrf.se