Vi är drygt 15 000 LRF-medlemmar i åldrarna 16 till och med 35 år som finns organiserade i 21 ungdomsregioner i Sverige. Vår drivkraft är att vara med och påverka hur framtidens jord- och skogsbruk ska se ut och att inspirera fler att välja de gröna näringarna som sysselsättning. Vi vill påverka konsumenter och samhället så att svenska landsbygden kan blomstra i framtiden.

LRF Ungdomen är spjutspetsen som driver viktiga frågor för oss unga i LRF med huvudinriktning på företagsutveckling och opinionsbildning.