Sakpolitiskt program

Varje år diskuterar och beslutar LRF Ungdomen på riksstämman i mars om ett "Sakpolitiskt program". Detta dokument samlar LRF Ungdomens ståndpunkter i olika frågor. Du hittar hela programmet som nedladdningsbar fil till höger.

Antagen vid LRF Ungdomens stämma 2017.

 

 

.

Gr.