LRF Ungdomens nya styrelse

Ordförande: Emilia Astrenius Widerström, 27, djurskötare på ekologisk mjölkgård, Skaraborg.
Vice ordförande: Simon Wancke, 25, Jönköping. Driftledare på en gård med KRAV-certifierad äggproduktion, växtodling och skogsbruk.

Nya ledamöter:

Anton Öhrlund, Umeå,studerar statsvetenskap
Marit Bohlin, Norrköping, driver turismverksamhet och skogsbruk.
Erik Johansson, Älvsbyn, lantbruksföretagare.
Annica Andersson, Anderslöv, maskinförsäljare.

LÄS MER: Presentation av de nya ledamöterna

Övriga ledamöter:

Annika Hägglund, Halland.
Hanna Johansson Skaraborg.
Susan Larsson, Skaraborg

För mer information och intervjuer, kontakta Erika Frost på erika.frost@lrf.se .

Pressbilder på LRF Ungdomens nya styrelse kan laddas ner på www.lrf.se/pressbilder