Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma viktiga frågor och att gå igenom motioner och yttranden till den kommande riksstämman.

Här är värd-regionerna under 2022:

Norr – Gävleborg - (11-12 februari)
Väst – Skaraborg - (11-12 februari)
Öst – Gotland - (18-19 februari)
Syd – Jönköping - (11-12 februari)