Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma viktiga frågor och att gå igenom motioner och yttranden till den kommande riksstämman.

Här är värd-regionerna under 2019:

Norr – Dalarna 7-8/2
Väst – Väst 14-15/2
Öst – Örebro 7-8/2
Syd – Sydost 14-15/2