Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma viktiga frågor och att gå igenom motioner och yttranden till den kommande riksstämman.

Här är värd-regionerna under 2019:

  • Norr – Jämtland 22-23/2              
  • Väst – Sjuhärad 22-23/2
  • Öst – Södermanland 22-23/2
  • Syd – Skåne 15-16/2