Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma viktiga frågor och att gå igenom motioner och yttranden till den kommande riksstämman.

Här är värd-regionerna under 2022:

Norr – Gävleborg (preliminärt)
Väst – Skaraborg
Öst – Gotland (preliminärt)
Syd – Halland