Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma viktiga frågor och att gå igenom motioner och yttranden till den kommande riksstämman.

Här är värd-regionerna under 2021, på digitala möten:

Norr – Norrbotten 19/2
Väst – Värmland 20/2
Öst – Stockholm 20/2
Syd – Jönköping 13/2