Den 9-10 mars håller LRF Ungdomen riksstämma på Sånga-Säby Hotell & Konferens på Ekerö utanför Stockholm. Stämman är ungdomsförbundets 26:e och temat för de två dagarna är klimatetfrågan – är jord- och skogsbrukaren en planetskötare eller planetförstörare? I år har valberedningen föreslagit tre nya ledamöter: Susan Larsson, Skaraborg, Magnus Jönsson, Skåne och Jacob Eriksson, Östergötland.

Susan Larsson, 31,  bor på Varaslätten. Hon har läst till djurskötare med inriktning grisproduktion och hunnit arbeta ett par år i branschen. Susan har även studerat till agrotekniker och det var under studierna som hon fick upp ögonen för äggproduktion. Just nu är hon föräldraledig med sitt andra barn.

– Jag är oerhört stolt över de människor som i ur och skur jobbar med att producera den mat som hamnar på våra tallrikar. En bonde ger också öppna landskap, vet värdet av friska djur och skapar jobb. Genom LRF kan jag arbeta med att lyfta fram svensk matproduktion och dela med mig av mina erfarenheter av jordbruk till de människor som ännu inte varit i nära kontakt med det gröna näringslivet, säger Susan Larsson.

Magnus Jönsson, 28, kommer från Kornheddinge utanför Staffanstorp i Skåne. Där bedriver hans far och bror en växtodlingsgård. Magnus läser andra året till lantmästare och kommer att fortsätta det tredje året med inriktning teknik. Han har ett stort intresse för egenproducerad öl och har byggt upp Sveriges för närvarande största humleodling som säsongsvis kräver mycket arbete.

– Jag brinner för LRF och kommer att jobba för att medlemmarna verkligen känner att LRF gör medlemsnytta. Under hela min uppväxt  har min mor varit aktiv i förbundet och jobbat med studiebesök och information till skolungdomar vilket alltid har gjort mig medveten och intresserad av organisationen. Jag har länge varit intresserad av att kunna vara med och påverka mer inom LRF men utlandsjobb i Kosovo, Afghanistan och Australien har gjort det svårt. Under hösten har jag varit med och startat upp LRF Alnarp med syfte att intressera och engagera studenterna med föreläsningar och kvällskurser, säger Magnus Jönsson.

Jacob Eriksson,27, bor och jobbar utanför Skänninge i Östergötland. För snart två år sedan tog han lantmästarexamen i Alnarp i Skåne. Under och efter studietiden arbetade han på gården Stävie Hage utanför Lund men för ett år sedan återvände han till familjegården i Öjebro och började arbeta med sin pappa.

– Min förhoppning är att kunna vara med att skapa goda förutsättningar för att kunna leva och bo på landsbygden i framtiden. Företag och företagare måste få resurser för att kunna verka i en miljö där många beslut tas på internationell nivå. Vi odlar spannmål och potatis och min framtida målsättning är att få verksamheten att växa och utvecklas. Jag hoppas till exempel att i en nära framtid öppna en potatisbod i anslutning till gården, säger Jacob Eriksson.

Valberedningen föreslår att Nils Björid väljs om till ordförande och Louise Ryberg föreslås till ny vice ordförande.  Christian Horn väljs om på två år. Olov Eriksson, Sara Helgstrand och Frida Larssons mandattid sträcker sig ytterligare ett år.  Valberedningen har mottagit avsägelser från Katharina Weber och Matilda Göransson.