Lövverk

Riksstämma 2022

Den 2-3 mars 2022 är det dags för LRF Ungdomens riksstämma. Vi planerarar för två dagar där vi ses fysiskt, i Stockholmsområdet.