Presentation av LRF Ungdomen (powerpoint)

Sakpolitiskt program (pdf)

Styrelsehandbok LRF Ungdomen (pdf)

Handbok LRF Ungdomen (pdf)

Vem gör vad i LRF Ungdomen (pdf)

Ska bör och kan LRF Ungdomen göra (pdf)

Mall, protokoll för styrelsemöte med LRF Ungdomen (doc)

Mall, kallelse till styrelsemöte med LRF Ungdomen

Alkohol- och drogpolicy LRF Ungdomen

Tips och talarmanus inför besök på naturbruksgymnasium (Word-dokument)
Det här dokumentet är ett material för dig som ska ut och träffa en klass på ett naturbruksgymnasium. Den första delen är förslag på ett talarmanus till bilderna i bildspelet. Men du anpassar så klart presentationen efter eget tycke!

 Motionsmall (word)